55 Pomników Przyrody

Na wniosek Ligi Ochrony Przyrody 28 czerwca 2018r Rada Miejska Miasta i Gminy Nowej Dęby przyjęła Uchwałę o powołanie 55 drzew rosnących na terenie Lasów Państwowych jako Pomniki Przyrody. To wielki sukces i duży krok w kierunku ochrony najstarszych, największych i najcenniejszych drzew jako pozostałości po pradawnej Puszczy Sandomierskiej.

Objęcie tak dużej liczby drzew prawną ochroną przewidziane w polskim ustawodawstwie to wydarzenie bezprecedensowe, bowiem nigdy wcześniej nikt nie podejmował takich akcji na tak szeroka skalę. Nie byłoby to możliwe bez inicjatywy oddolnej szeregu pasjonatów przyrody, fotografów i zwykłych ludzi dla których ochrona przyroda nie jest obojętna.  Na uznanie zasługuje Samorząd Nowej Dęby, który bez zbędnej zwłoki, profesjonalnie przeprowadził pełną procedurę dążącą do ustanowienia Pomników Przyrody.

Ta akcja pokazuje duże potrzeby ochrony najcenniejszych elementów Naszej ojczystej przyrody, którą dostrzegają społecznicy i doceniają samorządowcy. Wkrótce sukces może się powtórzyć, gdyż kolejnych kilkadziesiąt drzew spełniających kryteria drzew pomnikowych czeka na podjęcie stosownej uchwały w Gminie Grębów.