Ligi Ochrony Przyrody

 90 lat Ligi Ochrony Przyrody w Polsce

40 lat Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu

„Najgroźniejszym wrogiem przyrody jest ludzka głupota i bezmyślność. Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę pióra by ratować polską przyrodę”. Takim mottem życiowym kierował się Władysław Szafer, założyciel Ligi Ochrony Przyrody. Dziś te słowa mają wymiar ponadczasowy, tak bardzo pasujący do otaczającego nas współczesnego świata. Na pamięć 40-letniej działalności okręgu tarnobrzeskiego LOP, w dniu światowego Dnia Drzewa, 10 października 2018 r. posadzono aleję drzew w Parku Dzikowskim w Tarnobrzegu. Lipy, klony i dęby staną się pamiątką tego wydarzenia, równocześnie wzbogacając miejski krajobraz o kolejną aleję drzew. Zwieńczeniem alei jest kamień z pamiątkową tabliczką, na której zawarto powyższy cytat Szafera.

galeria