CAŁA PUSZCZA BIAŁOWIESKA PARKIEM NARODOWYM!

Stanowisko Rady Krajowej Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa 2017.

 Na posiedzeniu Ogólnopolskiej Rady Krajowej LOP oraz Zarządu Głównego LOP w dniu 25 listopada 2017 r. uchwalone zostało stanowisko o włączeniu całej polskiej części Puszczy Białowieskiej do Białowieskiego Parku Narodowego.

Rada Krajowa to organ opiniodawczo-doradczy Ligi Ochrony Przyrody. Rada składa się z prezesów Zarządów Okręgowych w całej Polsce. Jej zadaniem jest opiniowanie wniosków i uchwał. Delegaci z całego kraju spotykają się raz do roku.
Po przedstawieniu dwóch merytorycznych prezentacji przygotowanych przez prezesa ZO w Poznaniu dra Daniela Łowickiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz dra Ryszarda Kapuścińskiego – prezesa ZG, odbyła się ciekawa dyskusja Członków Rady Krajowej. Opinie w sprawie ochrony puszczy były prawie tak różnorodne jak bioróżnorodna jest sama puszcza. Jednak zdecydowana większość poparła konieczność poszerzenia granic parku. W wyniku wspólnego głosowania Rada Krajowa i Zarząd Główny LOP uznali, że należy całą polską część Puszczy objąć ochroną w postaci Parku Narodowego. Ta decyzja pozwala zakończyć spór i uciąć spekulacje na temat stanowiska LOP w sprawie ochrony puszczy białowieskiej. Liga założona przez wybitnego prof. Władysława Szafera jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce. Liga miała duży wkład w powołaniu parku narodowego i jednoznaczne stanowisko za ochroną puszczy jest kontynuacją idei dla jakiej ta organizacja powstała. Rada na drodze głosowania podjęła również uchwałę o konieczności usunięciu ze strony internetowej LOP stanowiska prezesa dr. Ryszarda Kapuścińskiego w sprawie wycinania puszczy ze względu na gradację kornika drukarza.

 Poniżej link do prezentacji w sprawie Puszczy Białowieskiej

https://www.youtube.com/watch?v=HWZ7QDK7WS4