X Zjazd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu zwołuje X Zjazd Delegatów Okręgu w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 1500. Miejsce obrad restauracja FREGATA w Tarnobrzegu.

Delegatami na Zjazd są wszyscy członkowie  pełnoletni, którzy opłacili składki członkowskie.

Porządek obrad i regulamin w załączeniu.

                                                                                      Zbigniew Golec – prezes ZO LOP

1. Porządek obrad.

2. Regulamin.