Historia i Dzień Dzisiejszy Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu

„Najgroźniejszym wrogiem przyrody jest ludzka głupota i bezmyślność. Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę pióra by ratować polską przyrodę”

W. Szafer

W dniu 16 listopada, tego roku, w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się zorganizowana przez Zarząd Okręgu LOP konferencja pod hasłem „Historia i Dzień Dzisiejszy Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu”. Konferencję  przeprowadzono z okazji 40-ej rocznicy powołania LOP w byłym województwie tarnobrzeskim oraz 90-lecia istnienia LOP w Polsce. Pomimo zmian administracyjnych i różnorakich trudności, dzięki zaangażowaniu członków oraz sympatyków Stowarzyszenia, Zarząd Okręgu  przetrwał do dziś,  pracując efektywnie na rzecz ochrony tarnobrzeskiej przyrody.

Przygotowując konferencję Zarząd Okręgu uznał, że rocznica jest szczególną okazją aby:
- „spisać wydarzenia dla potomnych”,
-  zarchiwizować wspomnienia,
- dokonać analizy  oraz oceny tego, co się przez ten czas wydarzyło.
Wynikiem takiego podejścia było między innymi przygotowanie oraz wydanie publikacji pod tytułem „Przegląd 40-letniej działalności  Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu w odniesieniu do edukacji ekologicznej  oraz ochrony przyrody”.
Na konferencję licznie przybyli nauczyciele przedszkoli i szkół różnych szczebli. To dzięki ich zaangażowaniu w wielu szkołach pracują, podejmując różnorakie inicjatywy Szkolne Koła LOP.
Swoją obecności zaszczycili nas również goście. Jako sympatycy działań  Ligi i jako osoby skupione we władzach różnego szczebla,  przedsiębiorstwach i organizacjach na co dzień wspierają przedsięwzięcia Zarządu Okręgu i Szkolnych Kół LOP.
Program piątkowego spotkania obejmował referaty oraz prezentacje dotyczące:
1. Historii tarnobrzeskiej Ligi Ochrony Przyrody
2. Działań podejmowanych w zakresie czynnej ochrony przyrody
3.  Osobliwości projektowanego rezerwatu przyrody „Dolina Smarkatej”
4. Działania Centrum Promocji Obszaru Natura 2000.
Konferencję uświetniły występy  uczennic z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie a diaporama „Przyroda naszego regionu” zwieńczyła wystąpienia prelegentów.
W czasie konferencji Zarząd Okręgu otrzymał listy gratulacyjne od Burmistrza  Miasta Nowa Dęba, Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Zarządu Zakładów Chemicznych „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o oraz  SanTa-EKO Sp. z o. o. z Sandomierza.
Sądzimy, że konferencja  stała okazją nie tylko do odnowienia znajomości czy ożywienia wielu wspomnień ale również ważnym impulsem na kolejne lata pracy funkcjonowania Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu.
Uczestnicy konferencji żegnali się z sugestią zorganizowania kolejnego spotkania z okazji 50-lecia LOP w Tarnobrzegu.